Zwierzpospolita Polska

md

|

Gość Radomski 35/2013

publikacja 29.08.2013 00:15

Autorem większości zdjęć jest pochodzący z Radomia Artur Tabor.

 Tu możemy zobaczyć, jakie zwierzęta zamieszkują nasz kraj i wiele się o nich dowiedzieć Tu możemy zobaczyć, jakie zwierzęta zamieszkują nasz kraj i wiele się o nich dowiedzieć
Marta Deka /GN

W Radomiu wzdłuż ul. Focha w pobliżu fontann ustawionych jest 50 wielkoformatowych zdjęć wraz z opisami. Fotografie przedstawiają dzikie zwierzęta zamieszkujące Polskę. „Dzikość kojarzy się na ogół z odludnymi terenami tropikalnych puszcz, rozległymi sawannami i zwierzętami w Afryce, Azji czy Amerykach. Niewielu z nas wie, że w Europie również zachowały się niezwykle bogate i ciekawe miejsca, w których króluje przyroda. Taki jest nasz kraj, który ze względu na ogromną bioróżnorodność możemy śmiało nazwać Zwierzpospolitą Polską” – czytamy na planszy otwierającej plenerową ekspozycję.

Autorem większości zdjęć jest Artur Tabor, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody. Za swe prace był wielokrotnie nagradzany. Urodził się w Radomiu w 1968 r. Zginął tragicznie w lipcu 2010 r. podczas wyprawy do Mongolii. Gdy fotografował ptaki, poślizgnął się, spadł ze skały i doznał ciężkich obrażeń. Mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Artur Tabor był całkowicie oddany swej pasji. Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt, szczególnie ptaków, w ich naturalnym środowisku. Był autorem wielu albumów. Wraz z Tomaszem Kłosowskim po- pularyzował polską przyrodę w dokumentalnym cyklu TVP „Dzika Polska”.

Pojedyncze zdjęcia prezentują na wystawie: Tomasz Sczansny, Krzysztof E. Skóra, Beata Chojęta i Przemysław Śmietana. Organizatorami wystawy, nad którą honorowy patronat objął prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, są Urząd Miejski i Fundacja Dzika Polska. Ekspozycja gościła już w wielu miastach Polski i poza jej granicami, m.in. w Dublinie, Londynie, Gdańsku, Wrocławiu, Zgorzelcu, Toruniu, Puławach. Obejrzało ją ponad 2,5 mln osób.