Redaktor wydania

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 34/2013

publikacja 22.08.2013 00:00

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – to mocne słowa człowieka, który spotkał samego Jezusa i pozwolił mu zmienić swoje życie – słowa św. Pawła.

A sam Jezus zostawił uczniom oczywisty dla nich testament: „Idźcie i czyńcie uczniów”. Jeśli jestem Jego uczniem, to mam iść i ewangelizować. I nie mogę się wymigiwać – że to nie ten czas, że brakuje mi umiejętności, odpowiedniego wykształcenia, że najpierw sama muszę być święta. Pewni tego są uczestnicy kursu „Paweł”, o którym piszemy na ss. IV–V, organizatorzy „Ewangelizacji w Beskidach” z Rychwałdu (s. III) i pewny tego był... św. Jan Bosko, którego relikwie gościł Oświęcim.