Przyjaciel

s. Joanna Hertling

|

GN 30/2013

A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Wj 33,11

Przyjaciel

Od zarania dziejów – od rajskiego ogrodu aż po Jeruzalem niebieskie z Księgi Apokalipsy – możemy odnaleźć w Piśmie Świętym, ukazane nam także dzisiaj, odwieczne pragnienie Boga: przebywać z człowiekiem i rozmawiać z nim, jak z przyjacielem, twarzą w twarz. Bóg szukający Adama, gdy ukrył się po grzechu… Bóg szukający każdego z nas. Bóg dający nam siebie w swoim Synu, który stał się jednym z nas, stał się nam bliski, aby, zbawiając nas, przywrócić nam utraconą przyjaźń z Bogiem. „Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” W Jezusie Bóg się objawił przyjacielem ludzi. Naszym… moim przyjacielem.