Spotkanie z Franciszkiem

Mirosław Jarosz

|

Gość Świdnicki 29/2013

publikacja 18.07.2013 00:15

Ponad 6 tysięcy kleryków, nowicjuszy i nowicjuszek, przygotowujących się do życia kapłańskiego i zakonnego, reprezentujących 66 krajów świata uczestniczyło w pielgrzymce Roku Wiary do Stolicy Piotrowej.

W spotkaniu z ojcem świętym uczestniczyli klerycy przygotowujący się do kapłaństwa i przełożeni WSD w Świdnicy W spotkaniu z ojcem świętym uczestniczyli klerycy przygotowujący się do kapłaństwa i przełożeni WSD w Świdnicy
WSD ŚWIDNICA

Z Polski na spotkanie odbywające się od 4 do 7 lipca wyruszyło ponad 600 osób, w tym 40-osobowa reprezentacja WSD w Świdnicy. W pierwszym dniu młodzi z całego świata przeszli ulicami Rzymu do bazyliki św. Piotra. Kolejny dzień rozpoczął się katechezą: „Powołanie w nauczaniu soborowym”, którą poprowadził bp Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej. Podczas pielgrzymki rektorzy i odpowiedzialni za formację uczestniczyli na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w konferencji dotyczącej roli odpowiedzialnych za formację w służbie nowej ewangelizacji. Jak podkreślają uczestnicy pielgrzymki, najważniejsze okazały się dwa spotkania z papieżem Franciszkiem.

Podczas przemówienia w Auli Pawła VI papież zwrócił uwagę na cztery filary życia każdego powołanego: formację duchową, intelektualną, życie apostolskie i życie we wspólnocie. Następnego dnia, w niedzielę 7 lipca, odbyła się Msza św. w bazylice św. Piotra pod przewodnictwem ojca świętego. Po niej alumni modlili się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II w kaplicy, gdzie spoczywa jego ciało. – To był bardzo owocny wyjazd – mówi ks. Tadeusz Chlipała, rektor WSD. – Mieliśmy okazję do spotkań i zweryfikowania swojego powołania. Bardzo istotne było papieskie przemówienie do seminarzystów. Nie przypominam sobie podobnego. Papież podkreślał w swym spontanicznym przemówieniu wymiary powołania, świadectwa, konieczność ewangelizacji i braterstwa. Seminarzyści odwiedzili również kilka miejsc poza Rzymem, m.in. grób św. Antoniego w Padwie, bazylikę św. Franciszka w Asyżu oraz Manoppello, gdzie znajduje się Chusta z Obliczem Chrystusa.