UE: Jest nowy Rzecznik Praw Obywatelskich

wt /Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego

publikacja 03.07.2013 18:17

W środę Parlament, w tajnym głosowaniu, wybrał Emily O’Reilly z Irlandii na europejskiego rzecznika praw obywatelskich. Za tą kandydaturą zagłosowało 359 posłów. Rzecznik przyjmuje skargi obywateli na działanie instytucji i organów unijnych. O'Reilly jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

UE: Jest nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli JLogan / CC-SA 3.0

Emily O’Reilly jest dziennikarką. W 2003 r. została Rzecznikiem praw Obywatelskich w swojej rodzinnej Irlandii.

Po wycofaniu się dwóch kandydatów: Markusa Jägere i Alexa Brenninkmeijera (pierwszy z Niemiec, drugi z Holandii), ostatecznie w drugim głosowaniu były rozpatrywane cztery osoby. Podczas trzeciego głosowania, zgodnie z regulaminem, posłowie wybierali między Rią Oomen-Ruijten (Holandia) oraz Emily O’Reilly (Irlandia), które wcześniej uzyskały największą ilość głosów. Dwie pozostałe kandydatury to: Dagmar Roth-Behrendt (Niemcy) oraz Francesco Speroni (Włochy).

18 czerwca sześcioro kandydatów wzięło udział w przesłuchaniach przed komisją petycji, podczas których pytani byli o to, co mogą zaproponować w kwestiach niezależności, przejrzystości i transparentności.

Zgodnie z unijnymi zasadami, rzecznik "gwarantuje niezależność". Zwykle wybory rzecznika są tajne i odbywają się na początku kadencji Parlamentu. O'Reilly została wybrana po tym, jak Nikiforos Diamandouros przeszedł na emeryturę.

Funkcję rzecznika ustanowiono w 1995 roku. Jego zadaniem jest badanie skarg na złą administrację unijną, w tym brak przejrzystości i odmowę wydania dokumentów lub udzielenia informacji.