Bez granic

xrt

|

Gość Świdnicki 24/2013

publikacja 13.06.2013 00:15

Prosty pomysł, a radość i zabawa z najwyższej półki.

 Na tym festiwalu, jak wszędzie indziej, ważna jest także aranżacja występu. W takim stroju można zaśpiewać tylko „Pszczółkę Maję” Na tym festiwalu, jak wszędzie indziej, ważna jest także aranżacja występu. W takim stroju można zaśpiewać tylko „Pszczółkę Maję”
Ks. Roman Tomaszczuk

W festiwalu udział wzięły osoby niepełnosprawne z dziewięciu placówek – mówił 8 czerwca Paweł Bartczak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) Caritas Diecezji Świdnickiej w Starym Wielisławiu, organizator festiwalu, który po raz drugi odbył się w Szalejowie Górnym, gdzie znajduje się Szkoła Integracyjna – współgospodarz imprezy. Jednak pomysł na przegląd zrodził się w głowie Darii Pocian – terapeutki zajęciowej w pracowni muzykoterapii caritasowskich WTZ. Gdy rozglądano się za miejscem organizacji festiwalu z pomocą przyszedł Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa. Zaproponował, żeby niepełnosprawnych artystów zaprosić do szkoły, której zarówno dyrekcja, jak i grono pedagogiczne doskonale rozumie ich potrzeby.

Barbara Jurzec, dyrektor integracyjnej placówki świetnie zrozumiała, o co chodzi terapeutom, a gdy do tego teamu dołączył miejscowy proboszcz ks. Janusz Garula wiadomo było, że festiwal musi się udać. – Festiwal skierowany jest do uczestników WTZ, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń, domów pomocy społecznej (DPS) i szkół integracyjnych – wyjaśnia Paweł Bartczak. – Konkurs konkursem, ale nadrzędnym celem przeglądu jest wspólna zabawa, uśmiech oraz integracja osób niepełnosprawnych – dodaje. Według opinii terapeutów i instruktorów terapii zajęciowej: muzyka, śpiew i taniec to najlepsza forma terapii osób niepełnosprawnych, na co podczas festiwalu zwrócił uwagę Zbigniew Tur, przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, ale również dyrektor DPS w Podzamku, pracujący z niepełnosprawnymi od 20 lat. Jury nie miało łatwego zadania, wskazało jednak zwycięzców: Najlepsze widowisko – grupa „Piętaszki” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdroju pod kierunkiem Anetty Odziemek i Teresy Pawłowskiej. Najlepsza deklamacja: Janusz Rusin, Józef Grudziński, Czesław Pasiut z DPS „Zamek” w Szczytnej, opiekun – Adam Cholewa. Wytańczyły pierwsze miejsce: uczestniczki WTZ w Dzierżoniowie, choreograf – Krystyna Ptak. Najpiękniejsze głosy – trzy pierwsze miejsca: Natalia Drońska, „Koncert z Jezusem” uczennica Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym, opiekun – ks. Janusz Garula; uczestnicy WTZ w Starym Wielisławiu. opiekun – Daria Pocian; duet Podzamek Boys z DPS w Podzamku, przygotowanie – Tadeusz Kiejrys.