Słowa wciąż aktualne

Gość Radomski 24/2013

publikacja 13.06.2013 00:15

W czasie swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku Jan Paweł II 4 czerwca odwiedził Radom. Homilię poświęcił V przykazaniu: „Nie zabijaj”.

 Artystom (od lewej) Emanuelowi Bączkowskiemu i Jerzemu Stępkowskiemu za wspaniały koncert podziękował ks. Piotr Jaśkiewicz Artystom (od lewej) Emanuelowi Bączkowskiemu i Jerzemu Stępkowskiemu za wspaniały koncert podziękował ks. Piotr Jaśkiewicz
Marta Deka

Mówił, że zawiera ono w sobie nie tylko zakaz. „Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby” – powiedział wtedy. Tamta pielgrzymka odbywała się po hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Te słowa były też mottem koncertu organowego, który z racji 22. rocznicy papieskiej wizyty odbył się w radomskim kościele Świętej Rodziny. Zgromadzeni mogli wysłuchać słów ojca świętego i fragmentów papieskiej homilii, które czytał aktor Jerzy Stępkowski.

Z koncertem organowym wystąpił Emanuel Bączkowski, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Konserwatorium św. Cecylii w Rzymie. – Osoba naszego wielkiego papieża jest mi bardzo bliska. Od kilku lat jestem członkiem Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, która powstała 31 lat temu. Jej siedziba mieści się w Rzymie przy via Cassia. Tam jest ośrodek dokumentacji, studium pontyfikatu oraz przechowywane są pamiątki, jakie ojciec święty otrzymał w darze. Członkowie fundacji rozsiani są praktycznie po całym świecie i mają swoje poszczególne zadania. Oddział w Warszawie zajmuje się pomocą i dotowaniem stypendystów w Lublinie. Jest to młodzież z ubogich rodzin z Ukrainy, Rosji, Białorusi. Bez pomocy fundacji nie byliby w stanie rozwijać swoich talentów i studiować na kierunkach, jakie KUL może im zaoferować – powiedział. Artystom za wspaniały występ podziękował proboszcz ks. kan. Piotr Jaśkiewicz. – Warto wracać do tekstów bł. Jana Pawła II. Jego słowa są ciągle aktualne. Te wypowiedziane na radomskim lotnisku będą nas wspierać w tym, by bronić każdego życia, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego – mówił.