Powrót do historii

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 03/2013

publikacja 17.01.2013 00:00

Starsi parafianie tamtego wieczoru – 26 stycznia 1993 roku – nie zapomną nigdy. Ich liczący sobie prawie 500 lat drewniany kościół przestał istnieć. Spłonął doszczętnie.

 (Od lewej) Leszek Mroczko, Krzysztof Wieczerzak, ks. Witold Grzomba i Krzysztof Wydra ustalają ostatnie szczegóły wydawnicze (Od lewej) Leszek Mroczko, Krzysztof Wieczerzak, ks. Witold Grzomba i Krzysztof Wydra ustalają ostatnie szczegóły wydawnicze
Alina Świeży-Sobel

Okazją, by wrócić do przeszłości, nie tylko do tamtego dnia, ale znacznie wcześniej, aż do momentu, gdy ta drewniana świątynia została zbudowana, będzie zorganizowane w niedzielę 27 stycznia o 17.00 w „Chacie Międzyrzecze” sympozjum poświęcone historii międzyrzeckiej parafii św. Marcina.

– Ogromnie ważnym źródłem wiedzy na ten temat jest zabytkowa parafialna kronika, którą dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza udało się przetłumaczyć i wydać. Kronika została założona w 1762 roku, a obejmuje okres od 1522 roku. W publikacji znalazły się jej zapisy do 1939 roku, część z nich była zapisana w języku łacińskim, część po niemiecku i po polsku – mówi proboszcz ks. kan. Witold Grzomba.

To on zainicjował projekt, dzięki któremu każdy będzie mógł poznać tę cenną i ciekawą księgę, nigdy wcześniej nie udostępnianą. Z założenia jej pierwszego autora, ks. Ignacego Neumanna, była nie tyle rejestrem parafialnych wydarzeń religijnych, co raczej opisem parafii i panujących w niej relacji społecznych, a także kościelnego dobytku i wyposażenia, przydatnym dla kolejnych proboszczów. – Przynosi więc wiele cennych wiadomości o świątyni, której już nie ma. To ważne zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia parafian, którzy kościoła nie zdążyli zobaczyć – dodaje ks. kan. Grzomba. Teksty przetłumaczyli Anna Mika i Piotr Kenig.

W trakcie prac nad przekładem okazało się, że wiele informacji wymaga objaśnienia i trzeba je uzupełnić komentarzem. Autorem naukowego opracowania wydawnictwa jest dr Jerzy Polak, dzięki któremu czytelnicy otrzymają potężną dawkę cennych informacji o wydarzeniach, osobach i problemach odnotowanych w kronice. Zawarte w niej informacje mogą pomóc w umocnieniu tożsamości i poszerzeniu świadomości historycznej, ale i duchowej międzyrzeczan. To również niezwykle cenne źródło dla badaczy historii całego regionu.

Przy okazji niedzielnego sympozjum z udziałem dr. Jerzego Polaka i ks. dr. Karola Mozora można będzie zaopatrzyć się tę ważną publikację. – Jej wydanie stało się możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” i gminy Jasienica, a także dzięki wolontariuszom ze stowarzyszenia, którzy ręcznie pisany tekst zapisali komputerowo – podkreślają Leszek Mroczko i Krzysztof Wieczerzak. Nad graficznym kształtem kroniki pracował Krzysztof Wydra.