Katolicki znaczy powszechny

Ks. Zbigniew Wielgosz


|

Gość Tarnowski 46/2012

publikacja 15.11.2012 00:00

Grybów od Sieny dzieli kilkaset kilometrów, ale ta odległość maleje do jednego punktu, którym jest obraz św. Bernardyna w kościele parafialnym.


Mamy relikwie św. Bernardyna – mówi ks. Ryszard Sorota Mamy relikwie św. Bernardyna – mówi ks. Ryszard Sorota
ks. Zbigniew Wielgosz

Naprzeciw ołtarza z obrazem Matki Bożej Przedziwnej, której kult jest coraz żywszy w Grybowie, wisi dyskretnie wizerunek św. Bernardyna ze Sieny. – Odnowiciel reguły franciszkańskiej jest ukazany z książką w prawej i monogramem IHS w lewej ręce oraz trzema mitrami biskupimi u stóp, jako że odmówił przyjęcia godności biskupiej w Sienie, Ferrarze i Urbino – opisuje ks. dr Władysław Szczebak. Za świętym rozciąga się pejzaż z górami i rzeką, nawiązujący do grybowskiej okolicy.


Dar rzeki


Jak można domniemywać, jest to obraz, który zasłaniał inny wizerunek Bernardyna, cudowny, znajdujący się w XV-wiecznym kościele pod jego wezwaniem, do 17 stycznia 1945 roku stojącym nad rzeczką Siołkówką, nieopodal starej plebanii w Grybowie. Miejscowa legenda głosi, że do Grybowa przypłynęła rzeką figura św. Bernardyna, której zaczęto oddawać cześć, a potem zbudowano dla niej modrzewiową świątynię. Źródła mówią jednak o obrazie włoskiego pochodzenia. Jego obecność wiązała się z wizytą w Polsce św. Jana Kapistrana, który szerzył cześć Bernardyna.

– Słuchaczem kazań św. Jana był niejaki Branirius, fundator kościółka w Grybowie. Tradycja mówi, że sam św. Jan polecił sprowadzić z Italii wizerunek patrona kościoła – dodaje ks. Szczebak. Obraz ten odbierał wielką cześć, a na majowy odpust przybywali tłumnie ludzie z całej okolicy, a nawet ze Słowacji, i to nie tylko rzymscy katolicy, ale też grekokatolicy i prawosławni. – Znakiem kultu był także cmentarz przykościelny, na którym chcieli być pochowani grybowscy proboszczowie, parafianie, a zwłaszcza członkowie III zakonu franciszkańskiego, odnowionego w XIX w. przez ks. Franciszka Jaworskiego – mówi ks. Ryszard Sorota, obecny proboszcz. W kościele św. Bernardyna odbywały się również nabożeństwa dla młodzieży szkolnej i stowarzyszeń katolickich. 


Cud w ogniu


Kościół św. Bernardyna bardzo podupadł w latach międzywojennych. Z gorącym zamiarem odnowy nosili się ówczesny proboszcz ks. Jan Solak i architekt Zdzisław Mączeński, który wykonał gruntowną inwentaryzację świątyni i wszystkie plany jej odnowy. Dzieło pokrzyżowała wojna. 17 stycznia 1945 roku, prawdopodobnie przez Rosjan, kościół, a razem z nim cudowny obraz św. Bernardyna doszczętnie spłonęły. Wyjątkowym zbiegiem okoliczności zachował się wizerunek świętego z 1710 roku, który prawdopodobnie był zasłoną łaskami słynącego obrazu. – Ks. Solak próbował odbudować spalony kościół, ale władze komunistyczne nie wydały na to zgody. Na pogorzelisku powstał jedynie kamienny obrys świątyni, który można zobaczyć jeszcze dzisiaj – wspomina ks. Sorota. Świadectwem kultu jest odpust ku czci św. Bernardyna. Pamiętają o nim wszyscy księża grybowscy, którzy wymieniają jego imię w kanonie Mszy św. jako patrona, obok głównej patronki, św. Katarzyny. – Dbają o kult franciszkańskich świętych członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prowadzą modlitwy w kościele, mają co miesiąc dzień skupienia, pielgrzymują do Kalwarii, dwa razy w roku mają spotkanie z ojcem bernardynem z Tarnowa… A w Dni Krzyżowe miejsce po kościele pod wezwaniem świętego jest jedną ze stacji procesyjnych. Najbardziej znanym imiennikiem świętego jest nieżyjący już ks. Bernardyn Dziedziak, wieloletni proboszcz w Ujanowicach, zmarły w opinii świętości – wylicza ks. Sorota. Burzliwa historia sprawiła, że kult św. Bernardyna osłabł, choć nie zanikł. Może się odrodzi?