Spadkobiercy wartości

kmg

|

Gość Radomski 45/2012

publikacja 08.11.2012 00:15

Byli wybitnymi uczonymi i lekarzami. Pasję zawodową łączyli z działalnością społecznikowską.

Bp Henryk Tomasik odsłonił tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym medykom Bp Henryk Tomasik odsłonił tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym medykom
Archiwum szpitala

To Józef Placer (1803–1871) i Franciszek Czubalski (1885–1965). Obydwaj urodzili się w Przysusze. Pierwszy z nich został ordynatorem szpitala im. św. Łazarza w Krakowie. Jako prosektor wypracował zasady przeprowadzania sekcji zwłok w nowoczesny sposób, stworzył podwaliny drugiego nurtu chirurgii krakowskiej. Nieodpłatnie udzielał porad lekarskich w zakonie franciszkanów, zasiadał w Sejmie Rzeczpospolitej w 1848 roku, został członkiem Komitetu Narodowego, przewodniczył delegacji, która negocjowała z władzami austriackimi pozwolenie na wjazd do Krakowa emigrantów. Nie mógł pogodzić się z podpisaniem aktu kapitulacji Krakowa. Wydał potępiającą Austrię „Odezwę do ludów Europy”. Prof. Józef Placer został odznaczony Złotym Krzyżem Wojskowym. Prof. Franciszek Czubalski większość życia spędził w Warszawie.

Jako młody docent zorganizował nowoczesną pracownię, w której prowadzono badania nad fizjologią człowieka. Przed wybuchem II wojny światowej był dziekanem Wydziału Medycznego. W czasie wojny i okupacji kierował tajnym wydziałem medycznym. Potępił antysemickie ataki wymierzone w studentów pochodzenia żydowskiego na UW. W pamięci potomnych prof. Czubalski zapisał się jako człowiek wielkiej odwagi, obdarzony charyzmą, uczony, lekarz, wychowawca. W Domu Kultury w Przysusze w związku z uroczystością nadania przysuskim placówkom: Szpitalowi Powiatowemu imienia prof. Franciszka Czubalskiego, a Ośrodkowi Zdrowia imienia prof. Józefa Placera, odbyła się konferencja naukowa. Patronat honorowy nad uroczystościami przyjął rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk. Na ręce doktora Grzegorza Dziekana, dyrektora jednostki, prof. Krawczyk wręczył dla szpitala w Przysusze Medal im. dr. Tytusa Chałubińskiego. To najwyższe wyróżnienie przyznawane osobom lub instytucjom przez WUM. – Po odsłonięciu tablic upamiętniających wybitnych medyków z Przysuchy w kaplicy Szpitala Powiatowego im. prof. Franciszka Czubalskiego bp Henryk Tomasik odprawił Mszę św. w intencji chorych i pracowników służby zdrowia, zawierzając ich opiece Matki Bożej. Pozostaje żywić nadzieję, że obie instytucje, które zyskały patronów, staną się spadkobiercami wartości, jakimi oni kierowali się w życiu – powiedział ks. Dariusz Pater, duszpasterz radomskich lekarzy.