Rusza ewangelizacja stolicy

KAI

publikacja 22.02.2012 15:39

Ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła – to główne cele „Misji Warszawy”, nowej inicjatywy ewangelizacyjnej, która rozpoczyna się dziś w stolicy. Do jej organizacji zaproszono duszpasterzy oraz przedstawicieli stołecznych wspólnot ewangelizacyjnych. Szczegóły akcji przedstawiono 22 lutego na konferencji prasowej w kurii metropolitalnej warszawskiej.

Rusza ewangelizacja stolicy Zamek Królewski w Warszawie Mirosław Rzepka

„Misja Warszawy” jest częścią europejskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Misja w metropolii”, stworzonej przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Obejmie ona w Wielkim Poście 12 miast Europy.

W stolicy akcja realizowana będzie w trzech obszarach: w parafiach, w środowisku akademickim i podczas tzw. tygodnia misyjnego. Pierwsze dwa mają polegać na całorocznej pracy ewangelizacyjnej, dzięki której w stołecznych parafiach mają powstawać nowe lub ożywiać się już istniejące wspólnoty.

Jak wyjaśnia Marzena Mikosz, rzeczniczka „Misji Warszawy”, inicjatywa ma na celu ożywienie struktur Kościoła warszawskiego, szczególnie wspólnot akademickich i parafialnych oraz relacji między duszpasterzami a osobami świeckimi w parafii. Ma ona być bardziej miejscem misyjnym – jej członkowie, korzystając zarówno z kontaktów osobistych, jak i m.in. nowoczesnych mediów powinni skuteczniej docierać ze Słowem Bożym do osób niewierzących lub niepraktykujących w swojej okolicy.

Ewangelizacja obejmie także środowiska akademickie i młodzież. Uczestnicy „Misji Warszawy” w asyście kapłanów będą m.in. odwiedzać akademiki, kluby i puby, nawiązując rozmowę na tematy wiary. Na Pradze odbędzie się m.in. ewangelizacyjny bieg na orientację oraz modlitwy przy kapliczkach, charakterystycznych dla tej dzielnicy Warszawy. – Myślę, że takie proste pomysły poskutkują, będą przykładem, że chcemy wyjść do drugiego człowieka, chcemy, by ulice były pełne Boga – mówił ks. Janusz Kopczyński, duszpasterz akademicki diecezji warszawsko-praskiej.

Głównymi ośrodkami ewangelizacji Warszawy będzie 12 kościołów parafialnych: katedra św. Jana Chrzciciela oraz parafie Najświętszego Zbawiciela, św. Jakuba Apostoła, św. Zygmunta, bł. Władysława z Gielniowa, św. Dominika, Matki Bożej Królowej Aniołów, św. Augustyna, św. Stanisława Kostki, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Dobrego Pasterza oraz parafia św. Antoniego Marii Zaccarii.

Początkowo akcja miała się odbyć tylko na terenie archikatedry św. Jana Chrzciciela, jak sugerowano w materiałach Papieskiej ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. - Znaczenie katedry, kościoła biskupa miejsca, zaczyna w naszych czasach nieco zanikać, dlatego uznaliśmy organizowanie akcji tylko tam za niewystarczające – wyjaśniał na konferencji prasowej bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Do włączenia się w akcję zachęca się jednak także proboszczów wszystkich stołecznych parafii.

W tych 12 parafiach podczas Wielkiego Postu realizowanych będzie pięć inicjatyw duszpasterskich: pogłębione rozważanie Pisma Świętego poprzez czytanie fragmentów Ewangelii według św. Marka (mają się w to zaangażować znani ludzie kultury i dziennikarze); rozważanie sensu życia poprzez lekturę „Wyznań” św. Augustyna; zachętę do częstszego korzystania z sakramentu pokuty, ewangelizacja rodzin i młodzieży m.in. poprzez szereg katechez tematycznych oraz uwrażliwienie wiernych na potrzebę większego zaangażowania wobec potrzebujących np. w formie wolontariatu.

Trzecim obszarem ewangelizacji stolicy będzie tzw. tydzień misyjny, który potrwa 15-22 kwietnia. Wypełni go szereg inicjatyw ulicznych: koncertów, happeningów, przedstawień teatralnych, ale także noc otwartych konfesjonałów w 12 stołecznych kościołach. „Będzie to swoista manifestacja wiary” – zapowiada Marzena Mikosz.

Tydzień misyjny rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godz. 15.00 w Parku Moczydło na Woli pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, a zakończy się 22 kwietnia ewangelizacyjnym „Marszem Gwiaździstym dla Jezusa”.

„Ponieważ znaczna część naszego społeczeństwa nie spodziewa się znaleźć w kościele czegoś, co może ją zainteresować, dlatego wychodzimy na ulicę, by na nowo głosić Ewangelię jako Dobrą Nowinę, by powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który realnie wkroczył w nasze życie i nadał mu nowy sens” – wyjaśniają organizatorzy.

Uczestnicy marszu zgromadzą się o godz. 15.00 w kościołach: św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, św. Augustyna (ul. Nowolipki 18) i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek 2), by wyruszyć w kierunku Placu Zamkowego, gdzie przed kościołem akademickim św. Anny będzie czas na śpiew, taniec, słuchanie świadectw i wspólną modlitwę. Program spotkania zostanie przygotowany i poprowadzony przez Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym oraz Wspólnotę Emmanuel i Wspólnotę Chemin Neuf. O godz. 19.00 słowo pasterskie do zgromadzonych wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Rok 2012 – jak zapowiadają twórcy „Misji Warszawy” to dopiero początek „permanentnej ewangelizacji” stolicy, a daty jej zakończenia nie da się ustalić. Inicjatywie patronują kard. Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.