Portugalczyk nowym penitencjarzem większym

RADIO WATYKAŃSKIE

publikacja 05.01.2012 18:12

Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji penitencjarza większego złożoną ze względu na wiek przez 76-letniego kard. Fortunato Baldellego. Z woli Papieża włoskiego purpurata zastąpi 73-letni abp Manuel Monteiro de Castro.

Jest on Portugalczykiem i do tej pory był sekretarzem Kongregacji ds. Biskupów. Wcześniej pracował w watykańskiej dyplomacji.

Penitencjarz większy stoi na czele trybunału zwanego Penitencjarią Apostolską. Instytucja ta udziela rozgrzeszeń, dyspens oraz innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, w tym odpustów, a także rozstrzyga kwestie związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Funkcja penitencjarza większego związana jest z reguły z godnością kardynalską.