Skąd to całe zamieszanie w aptekach?

PAP

publikacja 03.01.2012 15:35

Ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 stycznia, wprowadziła zmiany dla pacjentów, lekarzy oraz aptekarzy. Przedstawiamy główne z nich.

Skąd to całe zamieszanie w aptekach? Marek Piekara/GN

PACJENCI:

- zmieniły się ceny leków - w związku z nowym wykazem leków refundowanych. Po negocjacjach resortu zdrowia z firmami farmaceutycznymi część leków ma niższe ceny, jednak za niektóre pacjenci zapłacą więcej. Z listy zniknęły też niektóre przestarzałe - zdaniem resortu zdrowia - środki, na ich miejsce wprowadzono leki nowoczesne i bardziej skuteczne. Ustawa refundacyjna przewiduje, że lista będzie aktualizowana co dwa miesiące. Zgodnie z nowymi zasadami leki mają sztywne ceny i marże, a apteki nie mogą już oferować leków po niższych cenach w promocjach;

- niektórzy pacjenci, których leki nie są już refundowane, aby nie płacić więcej za inne preparaty, muszą zmienić terapię;

- pacjenci podczas wizyty u lekarza mogą potwierdzić fakt, że są ubezpieczeni, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Do tej pory musieli przedstawić dokument, np. druk RMUA;

LEKARZE:

- otrzymali nowy wykaz leków refundowanych, z którym muszą się zapoznać;

- wypisując receptę mają obowiązek sprawdzać, czy pacjent ma dokument potwierdzający prawo do refundacji leków - nie chodzi o kontrolę faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnień pacjenta, lecz dokumentu potwierdzającego uprawnienia; może być to pisemne oświadczenie pacjenta;

- nowa ustawa wprowadza obowiązek zwrotu przez lekarza równowartości kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami w przypadku wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami pacjenta lub niezgodnej z listą leków refundowanych, ale też nieuzasadnionej względami medycznymi; nie mają obowiązku zwracać kwoty refundacji, jeśli recepta albo dokument poświadczający prawo do świadczenia został sfałszowany przez pacjenta albo osobę trzecią;

- wypełniają nowe wzory recept, na których oprócz dotychczasowych danych mają określić także poziom odpłatności za lek: 100 proc., 50 proc., 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie "B", dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) - "R". W przypadku ponad 200 leków stosowanych w chorobach przewlekłych, leki te w zależności od wskazania medycznego mogą mieć różny poziom odpłatności: ryczałt (3,20 zł), 30 proc. lub 50 proc.; stare wzory recept obowiązują nadal do 30 czerwca 2012 r.

APTEKARZE:

- aptekarze, którzy chcą otrzymać zwrot kwoty refundacji leku, muszą podpisać z NFZ umowę na sprzedaż leków refundowanych;

- otrzymali nowy wykaz leków refundowanych, z którym muszą się zapoznać;

- muszą stosować ustalone przez resort zdrowia ceny leków refundowanych, nie mogą one być ani niższe, ani wyższe od ustalonych;

- apteki nie mogą reklamować się;

- aptekarze mogą wprowadzać na receptach więcej poprawek, m.in. dopisać poziom odpłatności za dany lek, który wynika z listy leków refundowanych; w przypadku leków refundowanych o różnym poziomie odpłatności aptekarze wpiszą najwyższy stopień odpłatności.