Antyhazardowa koalicja Kościołów

RADIO WATYKAŃSKIE

publikacja 01.01.2012 19:39

Antyhazadrową koalicję zawarły brytyjskie Kościoły i związki wyznaniowe. W ciągu czterech ostatnich lat o 50 proc. wzrosła tam liczba osób uzależnionych od gier na pieniądze.

Antyhazardowa koalicja Kościołów Zdaniem organizacji religijnych zajmujących się terapią i pomocą dla rodzin poszkodowanych konieczna jest pilna reforma prawa o hazardzie, by ograniczyć jego negatywne skutki społeczne. Roman Koszowski/GN

Kościoły szacują, że jest ich 450 tys. Statystyka robi się jednak jeszcze bardziej tragiczna, jeśli weźmie się pod uwagę, że część tej grupy stanowią osoby młodociane. W Zjednoczonym Królestwie jest to bowiem proceder legalny i nie podlega ograniczeniu wiekowemu. Zdaniem organizacji religijnych zajmujących się terapią i pomocą dla rodzin poszkodowanych konieczna jest pilna reforma prawa o hazardzie, by ograniczyć jego negatywne skutki społeczne.

Antyhazardowej koalicji przewodzi Armia Zbawienia. Domaga się ona większej odpowiedzialności władz lokalnych, które udzielają koncesji na instalację automatów do gier. Pojawiają się one bardzo często w dzielnicach zamieszkanych przez bezrobotnych i najbardziej dotkniętych przez kryzys. Brytyjskie Kościoły sugerują również, by zakazać hazardu młodocianym, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.