Nowy numer 23/2021 Archiwum

Pierwsze takie wybory

W wyborach prezydenckich 10 maja i w II turze każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie. Karta do głosowania przyjdzie pocztą. Na co trzeba uważać?

W wyborach prezydenckich 10 maja po raz pierwszy korespondencyjnie głosować mogą nie tylko osoby niepełnosprawne. Wystarczy w urzędzie gminy zasygnalizować ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej chęć głosowania korespondencyjnego. Uwaga: mamy na to czas tylko do końca dzisiejszego dnia. Trzeba podać swoje dane, a także adres, na jaki urząd ma dostarczyć pakiet wyborczy. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej II tury wyborów, 24 maja.

Nie później niż 7 dni przed dniem wyborów wyborca otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję. Wszystko zostanie doręczone wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Pakiet można również odebrać osobiście w urzędzie gminy.

Oddanie głosu wygląda tak samo, jak w lokalu wyborczym: trzeba postawić „x”, czyli dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Ważny głos wkładamy do koperty i zaklejamy. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Dopiero tę kopertę, wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, miejscowością, datą i podpisem, wkładamy do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Brak oświadczenia także powoduje nieważność głosu. Wszystko wysyłamy pocztą lub przed dniem głosowania osobiście dostarczamy do właściwego urzędu gminy. Można też ją przynieść osobiście w dniu głosowania do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Ale uwaga, jeśli zamówimy pakiet wyborczy, nie można już składać wniosku o dopisanie do spisu wyborców w innymi miejscu. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczeni są w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz akademikach.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego na 10 maja będzie obowiązujące również w ewentualnej II tury wyborów, 24 maja. Można również zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego tylko w II turze. Trzeba to zrobić do 14 maja 2015 r.

Głosować korespondencyjnie może również każdy wyborca stale zamieszkały za granicą lub przebywający tam czasowo. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać u właściwego konsula lub na stronie internetowej MSZ.

Przeczytaj także:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama